Polski Tenis

WYNIKI

INDIAN WELLS WTA/ATP 1000: Badosa - Jabeur 6:3, 6:3; Azarenka - Ostapenko 3:6, 6:3, 7:5; Fritz - A. Zverev 4:6, 6:3, 7:6 (3); Basilashvili - S. Tsitsipas 6:4, 2:6, 6:4.

Procedury turniejowe w pandemii

Przedstawiamy procedury obowiązujące w czasie trwania pandemii Covid-19 na turniejach rozgrywanych w ramach współzawodnictwa Polskiego Związku Sportowego.

Turnieju w naszym kraju mogą być ponownie rozgrywane od 1 czerwca – według nowych zasad. 

Procedury ogólne

– Obowiązują aktualne obostrzenia i zalecenia obowiązujące w Polsce.

– Obowiązują aktualne procedury obowiązujące w klubach tenisowych podczas pandemii COVID-19.

– W szczególności należy:

– prowadzić ewidencję osób przebywających na obiekcie (organizator
turnieju);

– przestrzegać obostrzeń dotyczących zgromadzeń. Na obiekcie mogą przebywać tylko zawodnicy uczestniczący w turnieju, obsługa zawodów, sędziowie, służby medyczne i porządkowe.

– pamiętać o obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia
i przebywania na obiekcie sportowym, natomiast przebywając na korcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy);

– pamiętać o konieczności zachowania dystansu społecznego;

– pamiętać o braku możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego
(poza WC);

– systematycznie powtarzać procedurę dezynfekcji w toaletach, a także dezynfekcję używanych urządzeń sportowych po każdym użyciu i każdej grupie;

– zapewnić możliwość dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt;

– przestrzegać zakazu przebywania na terenie obiektu osób z cechami infekcji górnych dróg oddechowych. Opiekunowie grup są zobowiązani do zgłaszania tego typu przypadków i odpowiedniej reakcji;

– przestrzegać podstawowych zasad higieny – dezynfekcja rąk, wyrzucanie zużytych środków ochrony do oznaczonych pojemników, niepozostawianie swojego sprzętu bez opieki ( pozostawione rzeczy powinny być wyrzucane przez obsługę obiektu);

– pamiętać, aby każda osoba, która zauważyła u siebie, w ciągu 14 dni od daty przebywania na obiekcie, oznaki infekcji górnych dróg oddechowych jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu organizatorowi turnieju lub stacji sanitarno-epidemiologicznej;

– zachować szczególne środki ostrożności, zwłaszcza w przypadku osób z grupy wysokiego ryzyka (>60 r.ż., z chorobami współistniejącymi układu oddechowego, krwionośnego, serca, a także cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi), które w miarę możliwości powinny ograniczać do minimum swoją obecność na obiekcie.

Organizacja turnieju

– Zgodnie z zarządzeniem tymczasowym PZT dotyczącym turniejów OTK i MP 2020:

– we wszystkich kategoriach wiekowych w 2020 r. obowiązuje formuła skrócona rozgrywania meczów do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach, match Tiebreak do 10 pkt, zaleca się także w tej formule rozgrywanie turniejów WTK i MW; w MP oraz cyklu Lotos PZT Polish Tour od 1/4F obowiązuje formuła pełna.

– została zniesiona opłaty za organizację turniejów OTK w roku 2020.

– Wszystkie turnieje mogą być rozgrywane tylko w grze pojedynczej w formule pucharowej 24/24 lub w formule grupowo-pucharowej 12/12.

– Gra podwójna nie może być rozgrywana do odwołania, wyjątek stanowią Mistrzostwa Polski i cykl turniejów Lotos PZT Polish Tour.

– Turnieje Kobiet i Mężczyzn/Dziewcząt i Chłopców nie mogą rozpoczynać się tego samego dnia. Turnieje WTK, OTK – jeden dzień różnicy, MP – dwa dni różnicy.

– Obowiązuje zakaz gromadzenia się na obiekcie. Na obiekcie mogą przebywać tylko zawodnicy uczestniczący w turnieju, obsługa zawodów, sędziowie, służby medyczne i porządkowe.

– Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej, cateringowej czy używania automatów z napojami i przekąskami, chyba że spełnione zostaną wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi branży gastronomicznej. Zalecane ogródki gastronomiczne.

– Organizator turnieju zobowiązany jest do umieszczenia na obiekcie, przy
wejściu i w widocznych miejscach, tablic z obowiązującymi procedurami.

– Przy wejściu na obiekt musi znajdować się przedstawiciel organizatora liczący osoby znajdujące się na obiekcie. Przypominamy na obiekcie mogą przebywać tylko zawodnicy uczestniczący w turnieju, obsługa zawodów, sędziowie, służby medyczne i porządkowe.

– Obowiązuje obecność służby medycznej zaopatrzonej w termometr, która każdego dnia dokona pomiaru temperatury u zawodników oraz obsługi zawodów. Dotyczy to także pozostałych osób przebywających (wchodzących) na obiekt (nie dotyczy turniejów SiA oraz Tenis10).

– Każda osoba przebywająca na obiekcie powinna się zapoznać z instrukcją postępowania i ochrony przed zakażeniem (z podpisem osobistym takiej instrukcji).

– Odległość pomiędzy kortami turniejowymi powinna wynosić min. 5 m, licząc od linii singlowej dla rozgrywania meczów gry pojedynczej. W przypadku meczów gry podwójnej sąsiadujące korty powinny być w odległości min 3 m od linii deblowej. Jeżeli ta odległość nie jest zachowana, to pomiędzy kortami powinna znajdować się siatka oddzielająca sąsiadujące korty.

– W przypadku, gdy korty położone są zbyt blisko siebie mecze gier podwójnych należy rozgrywać na kortach niesąsiadujących ze sobą.

– W przypadku opadów deszczu jest możliwość dokończenia meczów w hali, z zastrzeżeniem, że nie jest to hala pneumatyczna (balon). Na obiekcie zamkniętym mogą przebywać tylko grający zawodnicy i sędzia.

– W biurze turnieju muszą być widoczne strefy przyjmowania zawodników
z zaznaczonymi odległościami min. 1,5m pomiędzy interesantami. Zaleca się, aby w pomieszczeniu przebywał tylko sędzia i/lub dyrektor turnieju i jeden zawodnik.

– Biuro turnieju musi być wyposażone w środki dezynfekcji rąk.

– Organizator musi zapewnić na obiekcie specjalnie oznaczone pojemniki z workami na odpady żywnościowe i sanitarne (maseczki, rękawiczki jednorazowe, itp.) sprzątane przez obsługę na bieżąco w miarę zapełniania.

– Organizator ma obowiązek dezynfekować urządzenia stałe na obiekcie i kortach (np. ławki, krzesła do siedzenia, klamki i inne). W przypadku ławek na korcie dezynfekcja musi odbywać się po każdym meczu lub treningu.

– Organizator ma obowiązek zapewnić dozowniki z płynem antybakteryjnym przy każdej ławce na korcie. Organizatorzy niestosujący się do zasad zostaną pozbawieni możliwości organizacji zawodów.

– W przypadku stwierdzenia zaniedbań podczas zawodów turniej może zostać przerwany, a organizator obciążony kosztami wynikającymi z odwołania zawodów.

– Organizator, który nie będzie przestrzegał procedur turniejowych zostanie pozbawiony licencji klubowej.

Sędziowie

– Zgodnie z zarządzeniem tymczasowym PZT dotyczącym turniejów OTK i MP 2020 obsada sędziowska powinna kształtować się następująco:

– Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn – sędzia naczelny i sędziowie główni

– mecze od I rundy gier pojedynczych z sędzią stołkowym – PZT pokrywa koszty powołań sędziowskich. Na MP poza Sędzią Naczelnym pozostali sędziowie mogą być sędziami regionalnymi mieszkającymi w miejscu rozgrywania turnieju.

– Mistrzostwa Polski w kategoriach Młodzieżowych – sędzia naczelny i sędziowie strefowi/główni – eliminacje i dwie pierwsze rundy turnieju głównego z sędziami strefowymi, a od 1/4F mecze sędziowane na
stołkach – PZT pokrywa koszty powołań sędziowskich. Na MP poza Sędzią Naczelnym pozostali sędziowie mogą być sędziami regionalnymi mieszkającymi w miejscu rozgrywania turnieju.

– Turnieje OTK rozgrywane na obiektach do 5 kortów – tylko sędzia
naczelny.

– Turnieje OTK rozgrywane na obiektach powyżej 5 kortów – sędzia naczelny oraz jeden sędzia strefowy (dwa pierwsze dni).

– Jest możliwość desygnacji na turnieje OTK Rangi 3 sędziego naczelnego z uprawnieniami Regionalnego Naczelnego pod warunkiem, że sędzia będzie miał adres zamieszkania w mieście, w którym ma być rozgrywany OTK. Organizator turnieju musi zgłosić propozycję sędziego Regionalnego Naczelnego do Działu Sportu PZT i Kolegium Sędziów PZT minimum 21 dni przed rozpoczęciem turnieju, a Kolegium Sędziów PZT musi zaaprobować kandydaturę.

– Stawki sędziowskie pozostają bez zmian, natomiast stawka sędziego Regionalnego Naczelnego na OTK jest taka sama jak na WTK.

– We wszystkich kategoriach wiekowych w 2020 r. obowiązuje formuła skrócona rozgrywania meczów do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach, match Tiebreak do 10 pkt. w MP oraz cyklu Lotos PZT Polish Tour od 1/4F obowiązuje formuła pełna.

– Wielkość drabinki turniejowej określa pośrednio aktualne rozporządzenie MZ dotyczące zasad gromadzenia się ludzi w czasie pandemii. Obowiązują następujące wielkości drabinek turniejowych

– Turnieje WTK, MW, OTK, SiA – tylko gra pojedyncza, wielkość drabinki

– system pucharowy – 24 zawodników

– system grupowo-pucharowy – 12 zawodników.

– Cykl Lotos PZT Polish Tour – 24 zawodników gra pojedyncza, 8 par – gra podwójna

– Mistrzostwach Polski – 32 zawodników gra pojedyncza, 12 par – gra
podwójna.

– Turnieje Kobiet i Mężczyzn/Dziewcząt i Chłopców nie mogą rozpoczynać się tego samego dnia Turnieje WTK, OTK – jeden dzień różnicy, MP – dwa dni różnicy.

– Zawodnicy otrzymują piłki od sędziego w puszce i oddają w puszce.

– Piłki – WTK, OTK – 4 szt. po dwie na zawodnika osobno znakowane (każdy zawodnik). MP – 6 szt. po 3 na zawodnika, osobno znakowane (każdy zawodnik). Piłki podawane są przez sędziego w rękawiczkach bezpośrednio z puszki i przez niego znakowane.

– Sędziowie, zawodnicy, obsługa techniczna i obsługa medyczna przebywają w maseczkach zarówno na korcie, jak i poza kortem.

Zawodniczki i zawodnicy

– Zawodnicy mogą wejść na kort dopiero po opuszczeniu kortu przez uprzednio grających oraz obsługę techniczną, która jest zobowiązana przygotować kort do następnego spotkania oraz zdezynfekować urządzenia stałe (tj. m.in. stołek sędziowski, ławki dla zawodników).

– Zawodnicy otrzymują piłki od sędziego w puszce i oddają w puszce.

– Piłki – WTK, OTK – 4 szt. po dwie na zawodnika osobno znakowane (każdy zawodnik). MP 0 6 szt. po 3 na zawodnika, osobno znakowane (każdy zawodnik). Piłki podawane są przez sędziego w rękawiczkach bezpośrednio z puszki i przez niego znakowane.

– Używanie, zbieranie i podawanie piłek podczas meczów – zawodnicy serwują piłkami ze swoimi znakami (te piłki mogą brać do ręki), podawanie nogą lub rakietą piłek przeciwnika.

– Należy pamiętać o obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy).

– Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.

– Zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC); korzystając z umywalek należy korzystać z instrukcji BHP mycia rąk.

Dodatkowe wytyczne dotyczące organizacji turniejów Tenis10:

– Obowiązek zasłaniania twarzy w trakcie weryfikacji do turnieju.

– Turnieje w kategorii niebieskiej i czerwonej – zaleca się wyznaczenie maksymalnie 2 mini-kortów na korcie pełnowymiarowym.

– Po każdym meczu, dziecko ma obowiązek dezynfekcji rąk.

– Po każdym zakończonym meczu, trener ma obowiązek zebrania piłek przy użyciu „tuby”.

– Zakaz przebywania rodziców zawodników w obrębie kortu meczowego.

Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o szczegółowe zapoznanie się i wdrażanie powyższych procedur. Jednocześnie informujemy, że powyższe procedury będą uaktualniane w przypadku ewentualnych zmian obowiązujących rozporządzeń.

Polski Związek Tenisowy

Dział Sportu PZT

Kategoria: PZT

BET kody bonusy | Bukmacherzy - ranking firm z polskim zezwoleniem | Reklama | Linki | Polityka prywatności