Polski Tenis

WYNIKI

DUBAJ WTA 1000: Rybakina - Fręch 7:6 (5), 3:6, 6:4; Kalinskaya - Ostapenko 6:4, 7:5; Paolini - Sakkari 6:4, 6:2; Vondrousova - Samsonova 6:2, 6:2; LOS CABOS ATP 250: Thompson - Escobedo 6:4, 6:3; Nava - Schwartzman 6:4, 6:3; Vukic - Pacheco Mendez 7:6 (5), 7:6 (10); Hijikata - Kecmanovic 6:3, 7:6 (2); Giron - Daniel 6:4, 7:5; Borges - Koepfer 7:6 (2), 6:2; Nishioka - Cobolli 6:1, 6:0.

Tenis w czasie kwarantanny

Polski Związek Tenisowy otrzymuje liczne pytania dotyczące możliwości uprawiania tenisa w trakcie tzw. kwarantanny narodowej.

Organizacja współzawodnictwa sportowego została w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia zabroniona, z bardzo nielicznymi wyjątkami dotyczącymi profesjonalnego uprawiania sportu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w dużym uproszczeniu można stwierdzić, że w okresie tzw. kwarantanny narodowej, czyli w ramach wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń ogłoszonych na terenie całego kraju w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., organizacja współzawodnictwa sportowego może mieć miejsce jedynie w ramach sportu profesjonalnego.

Odpoczynek dla amatorów

Tym samym osoby grające w tenisa amatorsko nie będą mogły rozgrywać meczów, uczestniczyć w zawodach czy wydarzeniach sportowych bez względu na to do jakiej organizacji czy klubu należą.

Próba obchodzenia wprowadzonych obostrzeń czy wręcz ich łamanie musi spotkać się ze sprzeciwem ze strony Polskiego Związku Tenisowego. Przynależność do jakiejkolwiek organizacji lub klubu albo posiadanie odpowiednio przygotowanych zaświadczeń nie pozwalają na grę w tenisa, tak długo, jak długo nie zostają spełnione przesłanki określone wprost w przepisach.

Rozporządzenie w ramach ogólnego zakazu przewidziało wyłącznie kilka wyjątków. Zgodnie z § 10 ust. 15 Rozporządzenia organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna, w ramach następujących 5 wyjątków tj. w przypadku: sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe albo zawodników będących członkami:

– kadry narodowej

– reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej

– zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy czyli w przypadku tenisa Polski Związek Tenisowy.

Do każdego z tych pięciu wyjątków zastosowanie ma także wymóg, by wydarzenia te odbywały się bez udziału publiczności. Elementy te muszą mieć miejsce łącznie czyli przykładowo dozwolone są treningi członków kadry narodowej, jeżeli odbywają się one bez uczestnictwa publiczności.

Definicja sportu zawodowego

Definiując poszczególne pojęcia wskazane powyżej, pragniemy przypomnieć, że: sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku, gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów definicji sportu zawodowego. Powyższa definicja sportu zawodowego ma charakter legalny i została wprowadzona przepisami prawa Unii Europejskiej, na które powołuje się Rozporządzenie wprowadzające Kwarantannę Narodową, zawodnicy pobierający stypendium sportowe to zawodnicy, którzy otrzymują stypendium wyłącznie w rozumieniu ustawy o sporcie.

Ustawa o sporcie szczegółowo określa tryb i podmioty uprawnione do udzielania tego typu stypendium; liga zawodowa oznacza ligę utworzoną przez polski związek sportowy. W przypadku sportu jakim jest tenis oznacza to zatem wyłącznie Polski Związek Tenisowy i żaden inny podmiot, bez względu na nazwę jaką nadaje takiej lidze, nie jest uprawniony do tworzenia ligi zawodowej w rozumieniu ustawy o sporcie (art. 15 ust. 1 ustawy o sporcie).

Jako Polski Związek Tenisowy w pełni rozumiemy, że w odczuciu części środowiska tenisowego wprowadzone ograniczenia są znaczące i niesprawiedliwe, zwłaszcza przy uwzględnieniu, że nie ma on charakteru sportu kontaktowego. Z drugiej strony rozumiemy także nadrzędny cel, jaki wynikał z wprowadzenia takich a nie innych restrykcji. Wiąże się on z ochroną życia i zdrowia ludzkiego, o które wspólnie możemy zadbać stosując się do obowiązujących przepisów a tym samym ograniczając rozwój epidemii. Szanując obowiązujący porządek prawny stoimy na stanowisku, że bez względu na to czy z wprowadzonymi restrykcjami się zgadzamy czy też nie, należy się do nich stosować. Liczymy na to, że dzięki wspólnemu wysiłkowi już niedługo będziemy mogli ponownie spotkać się na kortach tenisowych.

Kategoria: PZT